Việt Nam và Nga nâng cao hợp tác quốc phòng.

Thứ Ba, ngày 27 tháng 6 năm 2023 08:25

Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến đã yêu cầu Đại sứ Nga tại Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Nga.

Tại buổi tiếp xúc với Đại sứ Nga Gennady Stepanovich Bezdetko tại Hà Nội vào thứ Hai, Phó Bộ trưởng nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn trân trọng tình bạn truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga.

Vietnam, Russia enhance defense cooperation ảnh 1

Ông nói rằng cùng với sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, hợp tác quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả trong lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, công nghệ quân sự và lịch sử quân sự.

Chiến đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2023, đặc biệt là các hoạt động chung của hai bộ quốc phòng như đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 6 ở cấp Phó Bộ trưởng và Hội nghị Ủy ban Phối hợp Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Ông nỗ lực Nga đẩy nhanh việc hỗ trợ việc thành lập hồ sơ về hợp tác quốc phòng kéo dài 70 năm giữa Việt Nam và Liên Xô/Nga, và mở rộng hợp tác về an ninh mạng và nghiên cứu chiến lược.

Đại sứ Bezdetko khẳng định Bộ quốc phòng Nga luôn muốn tăng cường hợp tác với Bộ quốc phòng Việt Nam dưới các tài liệu ký kết. Ông cam kết chuẩn bị tốt nhất có thể cho các hoạt động chung của các nhà lãnh đạo hai bộ quốc phòng.

Posted: 2023-06-28 00:19:59
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.