Việt Nam ủng hộ các nỗ lực quốc tế trong việc đối phó với sự lan rộng và sự khai hỏa cá nhân toàn diện

Tại cuộc họp của Ủy ban Thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (Ủy ban Giải trừ và An ninh Quốc tế) diễn ra vào ngày 6 tháng 10, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (Ủy ban Giải trừ và An ninh Quốc tế) diễn ra vào ngày 6 tháng 10, tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York.

Cuộc họp đã thảo luận về các vấn đề mới nổi hiện tại liên quan đến hòa bình, an ninh quốc tế và giải trừ, với sự tham gia của nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và đại diện của nhiều tổ chức quốc tế và khu vực.

Tại cuộc họp, nhiều quốc gia đã bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh quốc tế ngày càng phức tạp, bao gồm căng thẳng địa chính trị, xung đột kéo dài, việc chi tiêu quân sự tăng lên và vũ khí hạt nhân hiện đại hóa.

Trong bối cảnh này, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của đa phương hóa, kêu gọi tăng cường nỗ lực giải trừ và các cơ chế chống sự phân tán để đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Chia sẻ quan điểm của các quốc gia khác, Đại sứ Giang nêu rõ rằng lĩnh vực giải trừ vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất như mong đợi, do đó cộng đồng quốc tế cần nỗ lực mạnh mẽ hơn để thúc đẩy giải trừ toàn diện và triệt để, với ưu tiên cao nhất là giải trừ hạt nhân và không sự phân tán.

Diplomat Việt Nam nhấn mạnh về việc cần tăng cường thực hiện cân bằng Hiệp định Giới hạn không Phổ cập Vũ khí Hạt nhân (NPT) trên cả ba cột mốc, bao gồm giải trừ hạt nhân, không sự phân tán vũ khí hạt nhân và quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình.

Đại sứ Việt Nam cũng kêu gọi các quốc gia còn lại nhanh chóng ký kết và phê chuẩn Hiệp định Toàn diện về Cấm Thử hạt nhân (CTBT) để sớm có hiệu lực.

Đại sứ Giang khẳng định rằng phía Việt Nam sẽ cùng các quốc gia thành viên ASEAN cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, cũng như chào đón các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ký kết và phê chuẩn Hiệp định Phụ bản về Vùng không Vũ khí Hạt nhân Đông Nam Á.

Đại sứ Việt Nam khẳng định rằng cần chú ý và tiếp cận một cách cân bằng với vấn đề vũ khí thông thường.

Do đó, ông ủng hộ việc sử dụng hòa bình không gian bên ngoài cho mục đích hòa bình, cũng như đảm bảo quyền của các quốc gia tiếp cận, khám phá và sử dụng không gian bên ngoài dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật quốc tế.

Đối với các giải pháp cho tình hình hiện tại, Đại sứ Giang nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường xây dựng niềm tin và giảm căng thẳng một cách hiệu quả, thông qua việc các quốc gia, lớn hay nhỏ, tuân thủ nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Trong quá trình đàm phán đa phương về các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và giải trừ, phải có cam kết chính trị mạnh mẽ, biện pháp xây dựng niềm tin cũng như sự minh bạch, ông thêm vào.

Cuộc họp cũng chứng kiến sự tiếp tục khẳng định của Đại sứ Giang về cam kết đầy đủ của đất nước trong việc tích cực đóng góp vào công việc của Ủy ban Thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển.

Phiên họp của Ủy ban Thứ nhất này dự kiến ​​sẽ kéo dài cho đến đầu tháng 11.

Ủy ban định kế hoạch bàn bạc về bảy nhóm chủ đề, bao gồm các vấn đề quan trọng như giải hạ nhiệt hạt nhân và ngăn chặn sự lan rộng, cải tổ cơ quan giảm quân và tăng cường an ninh quốc tế, và đảm bảo an toàn và an ninh trong không gian vũ trụ.

Posted: 2023-10-08 00:03:44
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.