Việt Nam tham dự Hội nghị Quan chức Cấp cao Quốc phòng ASEAN tại Indonesia

Đại tướng Nguyễn Xuân Chiến - Phó Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Hội nghị Quan chức cấp cao Quốc phòng ASEAN tại Jakarta, Indonesia ngày 2 tháng 8. (Ảnh: VNA) Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Xuân Chiến - Phó Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tham dự cuộc họp.

Trong bài phát biểu khai mạc, Đại tướng Donny Ermawan Taufanto - Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia đã khẳng định chủ đề 'Hòa bình, Thịnh vượng và An ninh' trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) năm 2023 thể hiện cam kết của Jakarta trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh trong và ngoài khu vực, cũng như cam kết chung của ASEAN trong việc thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng trên toàn khu vực.

Trên sàn diễn thảo, Đại tướng Nguyễn Xuân Chiến đã đánh giá cao những nỗ lực của Indonesia trong năm làm Chủ tịch ASEAN và bày tỏ niềm tin rằng cuộc họp của Quan chức cấp cao ASEAN Quốc phòng sẽ thành công ngoài mong đợi, góp phần củng cố đoàn kết và tăng cường sức mạnh toàn diện của ASEAN để linh hoạt và chủ động đối phó với các thách thức an ninh, hướng tới một khu vực hòa bình, thịnh vượng và an ninh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét kết quả của Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức cấp cao Quốc phòng ASEAN (ADSOM WG), Hội nghị Mạng lưới các Viện quốc phòng và An ninh ASEAN lần thứ 16 (NADI-16) và Hội nghị Trưởng lực lượng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ACDFM 20). Họ cũng đã thảo luận về triển khai hợp tác quốc phòng ASEAN trong các nước thành viên của ADMM.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và đồng ý về các tài liệu sẽ được trình lên ADMM, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng thêm (ADMM ) để xem xét và phê duyệt trong năm 2023, bao gồm các sáng kiến mới, một tuyên bố chung của ADMM và một tuyên bố chung của ADMM.

Họ cũng đã xem xét các hoạt động hợp tác với một số quốc gia không thuộc ASEAN, và chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN Quốc phòng, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN cộng thêm và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN.

Posted: 2023-08-08 00:09:55
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.