Vai trò bảo đảm an ninh cho sự phát triển của quốc gia trong bối cảnh chính trị đất nước biến đổi nhanh chóng

Hà Nội: Tổng thống Draupadi Murla đã nói vào thứ Tư rằng chúng ta cần chuẩn bị tốt để đối phó với tình huống đối nghịch trong bối cảnh chính trị địa phương đang thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh đó, bà đã thay đổi cảnh bảo vệ và cho biết rằng lo ngại về an ninh của Ấn Độ không chỉ nằm ở sự bảo vệ vùng lãnh thổ. Bà đã nói rằng nó cần bao gồm các khía cạnh khác như nền kinh tế, môi trường, năng lượng và an ninh mạng.

Thách thức của môi trường an ninh toàn cầu:

ghamasan-31720781.jpeg

Tổng thống đã nói về những thách thức đang thay đổi trong bối cảnh chính trị địa phương và nói rằng môi trường an ninh toàn cầu là đa dạng và đang đặt ra nhiều thách thức.

Sử dụng công nghệ hiện đại:

Tổng thống đã khẳng định rằng cần sử dụng công nghệ hiện đại và áp dụng kiến thức được dựa trên nghiên cứu rộng rãi. Bà cũng cho biết rằng cần có sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để nhận ra và đối phó với những thách thức này.

Ý nghĩa của an ninh và phòng vệ:

Tổng thống cho biết rằng các quan chức dân sự và quân sự đều cần hiểu các điểm chi tiết của cấu trúc hiến pháp trong hệ thống dân chủ của đất nước. Bà xem điều này cũng là một sự tương tác sẽ thúc đẩy sự cộng tác giữa các nhân viên làm việc trong các dịch vụ khác nhau.

Posted: 2023-10-05 00:07:13
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.