S-Tec System, đối tác của Ngân hàng Quân đội Việt Nam về dịch vụ bảo mật

Chủ tịch Lưu Trung Thái của Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam đã thảo luận với Công ty S-Tec System tại trụ sở của công ty ở Seoul vào thứ Sáu. (S-Tec System) S-Tec System, một nhà cung cấp dịch vụ an ninh của Hàn Quốc, ngày thứ Hai đã thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận bằng lời với Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam.

Luu Trung Thai, chairman of Vietnam’s Military Commercial Joint Stock Bank, discusses the partnership with S-Tec System at the company's headquarters in Seoul on Friday. (S-Tec System)

Công ty muốn tận dụng mạng lưới của ngân hàng Việt Nam, bao gồm hơn 300 chi nhánh và 1.000 địa điểm tự động trên toàn Việt Nam.

Thỏa thuận đã được ký kết vào ngày thứ Sáu tại trụ sở của S-Tec ở Seoul, với CEO của S-Tec System là ông Lee Byung-hwa và Chủ tịch Lưu Trung Thái của Ngân hàng Quân đội hiện diện.

"Chúng tôi đang xem xét việc áp dụng các giải pháp an ninh của S-Tec System tại khoảng 20 địa điểm tại Việt Nam của chúng tôi. Điều này không chỉ đảm bảo an ninh tốt hơn mà còn có tiềm năng đóng góp vào việc tạo việc làm địa phương," Chủ tịch Lưu được trích dẫn nói trong cuộc họp. "Dịch vụ an ninh, bảo trì và vệ sinh tích hợp được S-Tec System cung cấp đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Việt Nam, nơi các chức năng như vậy thường do các công ty riêng lẻ đảm nhận."

Ngân hàng TMCP Quân đội Việt Nam chủ yếu tài trợ cho các doanh nghiệp quân đội và nắm giữ hơn 50% cổ phần thuộc sở hữu nhà nước. Ngân hàng này xếp thứ tư trong danh sách ngân hàng lớn nhất Việt Nam, với 25 triệu khách hàng và tài sản lên đến 35 nghìn tỷ đồng.

S-Tec System cũng kỳ vọng mở rộng đối tác thông qua S-Tec Vina, liên doanh của họ tại Việt Nam, tập trung vào bảo vệ chống cháy và phòng ngừa thiên tai.

Posted: 2023-11-24 01:14:02
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.