Nhiệm vụ Việt Nam kết thúc của Đối tác Thái Bình Dương 2023

Hình ảnh: Hải quân Hoa Kỳ

Pacific Partnership 2023, nhiệm vụ nhân đạo hàng năm của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, hoàn thành chuyến thăm Việt Nam của mình hôm nay tại Tuy Hòa.

Trong thời gian thăm, các nhân viên hải quân của Mỹ, Việt Nam và các đồng minh đã thực hành phản ứng với thiên tai, tu sửa trường học địa phương và tiến hành các hoạt động gắn kết cộng đồng khác.

Chuyến thăm được tiến hành trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm Đối tác Toàn diện. Washington đã bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ Mỹ-Việt và nâng cấp đối tác lên một mức độ chiến lược, tuy nhiên, vì sự hiện diện đáng lo ngại của Trung Quốc, Hà Nội vẫn do dự trong việc nâng cấp quan hệ chính thức với Mỹ.

Mặc dù chính sách không căn cứ của Việt Nam hạn chế tiềm năng tăng cường quan hệ an ninh và quốc phòng với Hoa Kỳ, Việt Nam đang sẵn sàng thu hút đầu tư kinh tế từ các nhà đầu tư Mỹ muốn giảm rủi ro từ Trung Quốc. Trong tương lai trung hạn, Hà Nội có thể tiếp tục tiếp cận với Bắc Kinh và tiếp tục cân nhắc quan hệ đối ngoại thông qua sự hợp tác với cả Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực cụ thể quan tâm. Về phía trước, chính sách hiện tại của Việt Nam có thể đối mặt với những thách thức đáng kể nếu căng thẳng địa chính trị trên Biển Đông leo thang, gây khó khăn trong quan hệ với Trung Quốc. Trong dài hạn, hãy mong đợi Mỹ tăng cường quan hệ an ninh với Việt Nam thông qua các phương án thay thế, bao gồm hợp tác trong các tổ chức đa phương và cải thiện khả năng tự vệ của Việt Nam.

Posted: 2023-08-18 00:04:30
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.