Hội thảo quốc tế kết thúc với cam kết tăng tốc CPEC

Một hội nghị quốc tế kéo dài hai ngày đã kết thúc tại thủ đô liên bang vào thứ Ba với quyết tâm mạnh mẽ để tiếp tục triển khai các dự án Đường Một Dải Trung Quốc-Pakistan (CPEC) với tốc độ gia tăng để phát triển và thịnh vượng cho đất nước. Hội nghị có tựa đề "Thập kỷ CPEC và Sáng kiến Đường Một Dải (BRI): Từ Tầm nhìn đến Hiện thực", được tổ chức bởi Bộ kế hoạch, phát triển và các Sáng kiến Đặc biệt phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan. Mục tiêu chính của buổi họp là tập hợp các nhà hoạch định chính sách, học giả, người thực hành và các bên liên quan khác để trao đổi ý kiến ​​và hiểu biết liên quan đến tác động kinh tế, xã hội, môi trường và địa chính trị của CPEC và BRI. Bộ trưởng Kế hoạch, phát triển và các Sáng kiến Đặc biệt Giáo sư Ahsan Iqbal, trong bài diễn thuyết của mình, nhấn mạnh tầm quan trọng của tiết kiệm và đầu tư cùng với việc làm sáng tỏ những dự án phát triển đáng chú ý đã được thực hiện dưới CPEC & BRI. Bắt đầu những dự án phát triển đang diễn ra và sắp tới dưới CPEC, ông bộ trưởng đã giải thích về tiềm năng của chúng trong việc biến đổi cơ sở hạ tầng và nền kinh tế của Pakistan. Ông nhấn mạnh rằng những dự án này không chỉ đơn thuần là về kết nối vật lý mà còn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển xã hội kinh tế trên toàn quốc. Ahsan Iqbal đặc biệt đề cập đến một số dự án quan trọng đã được xác định là các thành phần quan trọng của CPEC, bao gồm thiết lập các nhà máy điện và việc xây dựng đường dây truyền tải, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của Pakistan và thúc đẩy sự tăng trưởng công nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án giao thông và kết nối, chẳng hạn như xây dựng mạng lưới đường bộ và đổi mới cảng biển để thúc đẩy thương mại khu vực và tích hợp kinh tế. Trong ngày cuối cùng của hội nghị, tổ chức bốn phiên họp bao gồm Tác động Bảo mật và Địa chính trị, Đổi mới Công nghệ và Chuỗi giá trị Toàn cầu, Thách thức về Kết nối và Tích hợp Vùng, Trí tuệ Nhân tạo và Động lực Thị trường Lao động. Hội nghị đã nhận được 435 bản tóm tắt mở rộng từ hơn 85 viện đại học quốc gia và quốc tế, bao gồm các bộ, các sáng kiến, các tư duy, và doanh nhân. Sau một quá trình đánh giá khắt khe, có tới 310 tóm tắt được chọn lọc để kiểm tra kỹ lưỡng hơn bởi ủy ban khoa học, và cuối cùng, đã có 110 tóm tắt được chấp nhận để nộp bài đầy đủ.

Posted: 2023-08-10 00:17:19
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.