Hội nghị 5 ngày của chỉ huy quân đội bắt đầu

Ngày 16 tháng 10, Delhi, PTI - Đứng đầu lãnh đạo của Quân đội đã bắt đầu cuộc hội thảo về những thách thức an ninh quốc gia trên biên giới với Trung Quốc và Pakistan cũng như các biện pháp nhằm nâng cao khả năng chiến đấu tổng thể của lực lượng trong suốt cuộc hội nghị kéo dài năm ngày. Hội nghị do Tư lệnh Quân đội Đô đốc Manoj Pande chủ trì, các chỉ huy đang nghiên cứu một loạt các vấn đề, bao gồm quá trình cải cách đang diễn ra trong lực lượng có sức mạnh 1,3 triệu thành viên này, các vấn đề liên quan đến sự liên kết giữa ba quân chủng và các nền tảng chiến lược cốt lõi. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh sẽ phát biểu trong hội nghị vào ngày 18 tháng 10. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng Đô đốc Anil Chauhan và Sĩ quan Trưởng Không quân VR Chaudhari cũng là những người phát biểu trước các chỉ huy quân đội. Ajay Kumar Sood, Cố vấn Khoa học Chính phủ Ấn Độ, cũng sẽ thuyết trình về "Tận dụng Công nghệ cho An ninh Quốc gia". "Tiến cử lãnh đạo cao nhất sẽ tìm kiếm các kịch bản an ninh hiện tại hoặc tiềm ẩn cũng như xem xét sự sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Ấn Độ," Quân đội nói vào hôm thứ Bảy. "Họ cũng sẽ xem xét những nội dung quan trọng bao gồm xem xét quá trình cải tiến liên tục, các vấn đề đào tạo, quản lý nhân sự và các vấn đề ảnh hưởng đến cán bộ và cựu chiến binh," thông tin cho biết. Tình hình an ninh khu vực và những phát triển địa chính trị, bao gồm xung đột Hamas-Israel và chiến tranh Nga-Ukraine cũng có thể được đề cập trong hội nghị. Các quan chức cho biết, tình hình tổng thể dọc Đường kiểm soát thực tế (LAC) với Trung Quốc cũng như dọc biên giới với Pakistan sẽ được thảo luận. Hội nghị chỉ huy quân đội là một sự kiện hàng năm cấp cao thuộc tuần hành được tổ chức vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Hội nghị cung cấp một nền tảng tổ chức cho cuộc thảo luận cấp định hướng, và kết thúc bằng việc đưa ra những quyết định chính sách quan trọng cho Quân đội Ấn Độ. Cuộc hội nghị cũng sẽ bàn về hoạt động chống khủng bố ở Jammu và Kashmir cũng như tình hình tổng thể tại lãnh thổ Liên bang, các quan chức cho biết.

Posted: 2023-10-24 00:06:48
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.