Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia được yêu cầu xác định nhiệm vụ và tầm nhìn phù hợp với thời đại.

Đại hội [Ảnh: bocongan.gov.vn] Hanoi (VNA) - Tại Đại hội đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu Hội An ninh mạng quốc gia phải định rõ sứ mạng và tầm nhìn phù hợp với thời đại hiện nay.

Hội An ninh mạng quốc gia được thành lập ngày 8/5/2023 dưới quyết định của Bộ Nội vụ.

Trong bài phát biểu của mình, ông Lâm nêu rõ an ninh mạng và hội phải đóng vai trò là động lực cho nền kinh tế quốc gia bằng cách giải quyết các thách thức đối với cả đất nước và doanh nghiệp. Đồng thời, nó cũng phải là một nơi tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp đã có đóng góp tích cực cho sứ mạng này.

Công nghệ, tài năng và sự đổi mới trong lĩnh vực an ninh mạng càng trở nên quan trọng và quyết định, ông nói thêm, nhấn mạnh việc gia tăng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và an ninh trong tình hình mới là xu hướng và thách thức của thời đại.

Bộ trưởng cho biết sứ mạng và tầm nhìn của hội không chỉ mang lại lợi nhuận kinh tế, bảo vệ quyền lợi cho các thành viên, mà còn nhằm mục tiêu cao hơn, đó là trở thành động lực chính của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hội phải cố gắng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng của Việt Nam, thiết lập một thị trường an ninh mạng có giá trị cao trên bản đồ quốc tế, tạo ra các tập đoàn và công ty có khả năng an ninh mạng được công nhận toàn cầu. Ông nói rằng sự chuyển đổi này phải dời trọng tâm từ việc giao cho bên thứ ba và công việc tổ chức trở thành chủ sở hữu công nghệ và sản phẩm.

Đại hội đã thông qua hướng đi và chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban chấp hành do Thượng tướng, Phó Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang chủ trì./.

VNA

Posted: 2023-09-09 00:05:05
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.