Giá cổ phiếu của Công ty Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam (LON:VEIL) vượt qua mức trung bình di chuyển trong 50 ngày là $589.18

Cổ phiếu của Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam Hạn chế (LON:VEIL - Nhận Báo Cáo Miễn Phí) vượt qua đường di chuyển trung bình 50 ngày vào ngày thứ Tư trong phiên giao dịch. Cổ phiếu này có đường di chuyển trung bình 50 ngày là GBX 589,18 (,56) và được giao dịch cao nhất là GBX 652,22 (,37). Cổ phiếu Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam Hạn chế cuối cùng được giao dịch ở mức GBX 645 (,28), với số lượng cổ phiếu được giao dịch là 226.909 cổ phiếu.

Vietnam Enterprise Investments logo

Cổ phiếu Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam giảm 0,8%

Công ty này có tỷ lệ nợ vốn là 1,39, tỷ lệ thanh khoản hiện tại là 247,74 và tỷ lệ thanh khoản nhanh là 247,74. Công ty này có vốn hóa thị trường là £1,32 tỷ, tỷ lệ K/E là -398,15 và chỉ số beta là 0,59. Cổ phiếu này có đường di chuyển trung bình 50 ngày là GBX 589,18 và đường di chuyển trung bình 200 ngày là GBX 577,86.

Về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam

(Nhận Báo Cáo Miễn Phí)

Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam Hạn chế là một quỹ hỗ trợ tương lai đóng kín được ra mắt và quản lý bởi Công ty Quản lý Dragon Capital. Quỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán công cộng của Việt Nam. Quỹ tìm kiếm đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong các ngành kinh doanh đa dạng. Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng của các công ty.

Câu chuyện nổi bật

Nhận Tin Tức và Đánh Giá hàng ngày về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam - Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận bản tóm lược hàng ngày ngắn gọn về tin tức mới nhất và nhận xét của các nhà phân tích về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam và các công ty liên quan từ bản tin email hàng ngày MIỄN PHÍ của MarketBeat.com.

Posted: 2023-08-05 00:04:23
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.