Cổ phiếu Vietnam Enterprise Investments (LON:VEIL) lùi xuống dưới trung bình di chuyển 50 ngày là 7,02.

Cổ phiếu của Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam hạn chế - Vietnam Enterprise Investments Limited (LON:VEILNhận Báo cáo Miễn phí) đã vượt qua mức trung bình di chuyển trong 50 ngày trong giao dịch ngày Thứ Năm. Cổ phiếu này có giá trung bình di chuyển trong 50 ngày là GBX 607.02 (.65) và giao dịch thấp nhất là GBX 604 (.61). Cổ phiếu Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam lần cuối giao dịch ở mức GBX 605 (.63), với khối lượng giao dịch là 131,826 cổ phiếu.

Vietnam Enterprise Investments logo

Biểu đồ Giá Trị Cổ phiếu Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam

Công ty này có tỷ lệ nợ vốn 1.39, tỷ lệ thanh khoản nhanh 247.74 và tỷ lệ thanh khoản hiện tại 247.74. Doanh nghiệp này có giá trung bình di chuyển trong 50 ngày là GBX 607.02 và giá trung bình di chuyển trong 200 ngày là GBX 577.72. Công ty có vốn hóa thị trường £1.25 tỷ, tỷ lệ P/E của công ty là -373.46 và hệ số beta là 0.59.

Về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam

(Nhận Báo cáo Miễn phí)

Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam Limited là quỹ đầu tư hạn chế chấm dứt hợp tác và quản lý bởi Công ty Quản lý Dragon Capital. Công ty đầu tư vào thị trường chứng khoán công cộng của Việt Nam. Quỹ tìm kiếm đầu tư vào cổ phiếu của các công ty hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng. Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu có giá trị và cổ phiếu tăng trưởng của các công ty.

Các Câu chuyện Nổi bật

Nhận tin tức và Đánh giá hàng ngày về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam - Nhập địa chỉ email của bạn bên dưới để nhận bản tóm tắt hàng ngày súc tích về tin tức mới nhất và các đánh giá về Công ty Quản lý Đầu tư Doanh nghiệp Việt Nam và các công ty liên quan từbản tin email hàng ngày MIỄN PHÍ của MarketBeat.com.

Posted: 2023-09-02 00:15:48
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.