Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cam kết đối phó với các rủi ro tài chính sau cuộc họp làm nền tảng.

Bộ Tư pháp An ninh Nhà nước (MSS) của Trung Quốc đã tuyên bố tăng cường nỗ lực để ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính và đàn áp các hoạt động bất hợp pháp gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia trong lĩnh vực tài chính, nhấn mạnh rằng một số quốc gia đang sử dụng ngành tài chính như một công cụ địa chính trị và một số kẻ đầu cơ đang cố gây rối tài chính tại Trung Quốc.

Trên tài khoản WeChat chính thức của mình, sau cuộc hội nghị công việc tài chính trung ương mức cao, MSS cho biết các cơ quan an ninh quốc gia sẽ là những người bảo vệ mạnh mẽ cho an ninh tài chính của đất nước, nhấn mạnh hiệu quả của Trung Quốc trong việc thực hiện nhanh chóng các chính sách được đặt ra bởi lãnh đạo cao nhất.

Cuộc hội nghị công việc tài chính trung ương, kết thúc vào ngày Thứ ba, nhấn mạnh việc cần cải thiện hệ thống tài chính, tối ưu hóa dịch vụ tài chính, ngăn chặn và giải quyết rủi ro, kiên quyết theo đường lối phát triển tài chính có đặc điểm của Trung Quốc. Ngăn chặn rủi ro tài chính nên là một chủ đề vĩnh viễn, cuộc họp nói, nhấn mạnh sự quan trọng mà lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đính chính tài chính.

Trong bài viết, MSS nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp tài chính là máu mủ của nền kinh tế quốc gia, một thành phần quan trọng của cạnh tranh cốt lõi quốc gia, và cũng là một phần quan trọng của an ninh quốc gia.

Bộ trưởng cho biết rằng các rủi ro tài chính ngày càng gia tăng và nguy hiểm mà chúng gây ra đối với phát triển kinh tế và nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã đạt được tiến bộ lớn trong việc ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính và bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia trong lĩnh vực tài chính.

Tuy nhiên, MSS cũng nhấn mạnh rằng an ninh tài chính hiện tại của Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức và rủi ro. Một số quốc gia cá nhân sử dụng ngành công nghiệp tài chính như một công cụ trong trò chơi chính trị địa chính và thường xuyên áp đặt trừng phạt tài chính, nói MSS.

Trong khi đó, một số người có động cơ sau cố gắng tạo ra hỗn loạn và tìm cách tận dụng từ đó, với các loại kẻ đầu cơ đang cố gây tổn hại cho ngành công nghiệp tài chính của Trung Quốc nhằm làm suy giảm niềm tin toàn cầu vào thị trường đầu tư của Trung Quốc và gây ra hỗn loạn tài chính tại Trung Quốc.

"Những điều này đã đem đến những thách thức mới trong việc duy trì an ninh tài chính trong tình hình mới", MSS nói.

Bộ tuyên thệ rằng sẽ nâng cao thứ tự ưu tiên về công tác ngăn chặn và giải quyết các rủi ro tài chính lên một vị trí quan trọng hơn, tích cực tham gia vào xây dựng các hệ thống bảo vệ an ninh quốc gia trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, tăng cường giám sát và hiệu quả trong việc ngăn chặn rủi ro, và bắt và trừng phạt các hoạt động hợp pháp và tội phạm trong lĩnh vực tài chính đe dọa an ninh quốc gia.

Posted: 2023-11-06 00:08:13
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.